h-otterの備忘録

インフラを中心にコンピュータ関連をいいかんじにやっていきます

2016-01-20から1日間の記事一覧

Ubuntu11.10 on Hyper-V

Exploit Exercises これをHyper-Vにインストールしようと思ったらなかなかうまくいかなかったのでメモ。 環境 Hyper-V Host (Windows 10 Pro, i7 2600k) Hyper-V Guest (nebula, Ubuntu 11.10) 方法 ネットワーク アダプタをレガシ ネットワーク アダプター…